SETO DELICIOUS MARKET

Seto Giants Chocolate Assorted

  • ¥ 2,592

Seto Giants Chocolate Bitter or White

  • ¥ 2,160